SME Booster and Innovations Cluster

Sme sieť spoločností a organizácií podporujúca svojich členov a partnerov vo zvyšovaní konkurencieschopnosti prostredníctvom prenosu znalostí a inovácií, stimuláciou inovačných aktivít a internacionalizáciou.

pexels-lilli-waugh-2407196

SBIC prináša medzinárodné skúsenosti a odborné znalosti svojich členov a partnerov z oblasti vzdelávania a výskumu, ktoré pomáhajú pri úspešnom podnikaní.

Sektor služieb sa stáva čoraz dôležitejšou hnacou silou hospodárskeho rastu. Predstavuje viac ako dve tretiny pracovných miest a hrubej pridanej hodnoty vyprodukovanej v EÚ. Zabezpečuje väčšinu rastu v Európe. Služby však nie sú riešením pre všetky problémy. Samy osebe nemôžu riešiť otázky konkurencieschopnosti v Európe ani nahradiť výrobné odvetvia.

Výrobný proces do veľkej miery závisí od inovačných služieb ako dizajn, marketing a logistika, ale aj od popredajných služieb súvisiacich s výrobkom, a naopak.

Inovácia služieb je v skutočnosti hybnou silou rastu a štrukturálnej zmeny v celom hospodárstve. Umožňuje zvýšiť produktivitu celého hospodárstva a podnecuje inovácie aj v iných odvetviach. Má potenciál vytvoriť aj nové centrá rastu a vedúce trhy s makroekonomickým vplyvom. Inovácia služieb teda do našej spoločnosti môže priniesť štrukturálnu a ekonomickú zmenu, a to transformáciou nášho spôsobu života, obchodovania a vzájomnej súčinnosti. (Zdroj:  Inteligentná príručka pre inováciu služieb, Európska komisia, 2013)

Členov klastra
+
Projektov a aktivít klastra
+
Rokov skúseností

Spoznajte náš tím odborníkov

SME Booster and Innovations Cluster