Spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a SME Booster and Innovations Cluster (SBIC) vyjadrili svoj záujem spolupracovať v rámci podpory spoločných projektov, zameraných na inovatívne služby, ako aj na transfer technológií do komerčnej sféry, predovšetkým priemyselnej výroby MSP.

Cieľom spolupráce je vytváranie pevnej väzby medzi vedou a sektorom MSP a nastavenie mechanizmov spolupráce pri využití poradenských služieb a vedomostí, čo povedie k vytvoreniu ucelenej ponuky trhu a k rozvoju nových inovatívnych foriem podnikania, technologických riešení a inovatívnych postupov.

 

SHARE IT: