Primátor mesta Banská Bystrica vyjadril podporu  SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER

Vážený pán predseda združenia,

som rád, že v Banskej Bystrici vzniklo záujmové združenie, ktoré má potenciál a víziu stať sa integrátorom firiem, vzdelávacích a výskumných inštitúcií a ďalších zainteresovaných strán, ktorých aktivity podporujú rozvoj priemyslu a podnikania pre udržateľný rozvoj regiónu. Teší ma, že združenie SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER sídli práve v meste pod Urpínom, spolupracuje s rôznymi inštitúciami a medzi jeho aktívnych členov patria aj firmy z nášho regiónu.

Vážený pán predseda združenia,
verím, že Vášmu združeniu sa bude dariť v pomoci pri rozvoji podnikateľských aktivít nielen členských, ale aj iných organizácií na celom Slovensku i v rámci Európskej únie. Želám Vám všetko dobré a veľa úspechov pri napĺňaní Vašich inovatívnych zámerov.

 

 

SHARE IT: