Ako sa stať členom klastra?

O prijatí za člena združenia rozhoduje Valné zhromaždenie. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia na základe prihlášky o členstvo v združení a písomného súhlasu so stanovami združenia.

Ak máte záujem o členstvo alebo spoluprácu s SME Booster and Innovations Cluster, napíšte nám na office@sbic.sk. Odpovieme vám hneď, ako to bude možné.

SME Booster and Innovations Cluster