Aktivity a projekty

Zakladajúci členovia spolupracujú už viac ako 5 rokov na spoločných projektoch:

HR Balanced

9.9.2022

HR Balanced pozýva na školenie: Večerný interaktívny workshop: Time manažment IV. generácie

Online virtual learning solution

 • Dátum: 09.09.2022
 • Miesto: online
 • Čas: 18:00-19:30
 • Cena: 89 Eur bez DPH

Veľa účastníkov nám hovorí nasledovné: Snažím sa v práci všetko stihnúť, každému pomôcť a odpovedať na všetky maily a telefonáty. Jednoducho sa to nedá stihnúť!! Nech robím čo robím nestíham! Potom idem domov úplne vyšťavený a nevidím za sebou žiadne výsledky!! Kde robím chybu?
Ukážeme Vám jednoduché a účinné metódy ako zmeniť Váš život a dosiahnuť stanovené ciele.

Viac na : https://www.balanced-hr.com/sk/aktualne-kurzy/skolenie-time-manazment-iv-generacie/


9.6.2022

HR Balanced pozýva na školenie: Obchodnícky reštart – Psychológia predaja a obchodné stratégie

Online virtual learning solution

 • Dátum: 9.6.2022
 • Čas: 13:00-16:00
 • Cena: 179 Eur bez DPH

Program „učí obchodníkov ako efektívne reagovať na dramatické zmeny okolo nás“ Opiera o výskumy a štúdie behaviorálnej psychológie a neurovedy. Tento jedinečný́ program už pomohol firmám a manažérom po celom svete.
Program ponúka súbor praktických, ľahko implementovateľných nástrojov novom neustále sa meniacom pracovnom priestore.

Viac na : https://www.balanced-hr.com/sk/aktualne-kurzy/obchodnicky-restart/


30.5.2022

HR Balanced pozýva na školenie: Stratégie a vyjednávanie v nákupe (1on1)

Online virtual learning solution

 • Dátum: 30.5.2022
 • Čas: 13:30-16:30
 • Cena: 149 Eur bez DPH

Špecializované školenie pre nákupcov

Ako správne postupovať pri vyjednávaní? Ako si stanoviť správnu stratégiu?
Ako získať najlepšiu cenu? Pozičné vyjednávanie – výhody a nevýhody?
Ako riešiť reklamácie a sťažnosť?
Ako riešiť nekvalitné dodávky?
Vieme s akými problémami sa oddelenie nákupu stretáva a vieme Vám tieto problémy pomôcť odstrániť.

Viac na : https://www.balanced-hr.com/sk/aktualne-kurzy/negotiation-and-strategies-in-purchase-balanced-hr/

IMG_2925

19.5.2022

Klastrové doobedie v SIEA

Zúčastnili sme sa stretnutia pod názvom Klastrové doobedie, ktoré usporiadala Slovenská inovačná a energetická agentúra.
V rámci stretnutia bolo predstavené „Národné hodnotenie výkonnosti klastrov“, schéma DM na podporu priemyselných klastrových organizácií a ťažisko pripravovanej Výzvy nadväzujúcej na schválenú schému.

Dizajn bez názvu (5)

14.2. 2022

Nepriame dane: vydanie 1/2022 - január 2022

Búrlivé obchodné vzťahy medzi EÚ a USA, či dohodu EÚ o aktualizácii a modernizácii pravidiel znížených sadzieb DPH. Na tieto dôležité témy nie len v oblasti nepriamych daní sa bližšie pozerá BDO vo svojej správe.

Dizajn bez názvu (3)

December 2021

Udelenie bronzového certifikátu excelentnosti

V decembri 2021 bol SBIC certifikovaný Európskym sekretariátom pre klastrové analýza a bol mu udelený bronzový certifikát excelentnosti – Cluster Management Excellence Label BRONZE. Certifikát je platný do decembra 2023.

network-g85b7ba32d_1920

13.10.2021

Potenciál technológie blockchain a jej regulácie

K téme sa vyjadril Peter Gunda, člen správnej rady SBIC a Managing Partner BDO:

„Potenciál blockchainových aplikácií je skutočne enormný. Prináša so sebou výraznú optimalizáciu procesov a tým aj priestor pre vznik nových produktov.

Problémom však je jeho nejasná a v mnohých ohľadoch dokonca absentujúca regulácia. Pokiaľ štát nebude dostatočne jasne a predvídateľne určovať pravidlá v tejto oblasti, trh sa bude buď samoregulovať alebo pre vysokú mieru rizika obchádzať Slovensko. To by bolo pre túto perspektívnu technológiu jednoznačne škoda,“ vyjadril sa pre aktuality.sk

Celý článok si môžete prečítať tu.


10.8.2021

Zverejnenie príspevku na stránke inovujeme.sk

Príspevok môžete nájsť na tejto stránke:

www.inovujme.sk/sk/aktuality

Zistiť viac môžete aj tu.

20210617_085757

17.6.2021

HR WORKSHOP - Logistika, doprava, špedícia – trendy a výzvy HR v post-covid dobe

V D1 Center Senec sa konal workshop organizovaný dvoma členmi SBIC, Balanced HR cvmango.com. Podujatie sa zaoberalo novými výzvami a trendmi vyplvývajúcimi z post-pandemickej doby.

PROGRAM:
1. Flash správy z HR: cvmango – poznatky z aktuálne realizovaných webinárov a prieskumov
2. HR vývoj v segmente e-commerce, logistika (mzdy, trendy, nove lokality)
(Balanced HR – prezentácia)
3. Panelová diskusia na témy:
 • Ako byť pripravený na expanziu v tomto segmente z hľadiska ľudských zdrojov?
 • Ako agentúry napĺňajú svoje záväzky, ako inak hľadajú firmy LP Senec svojich zamestnancov? Zmenil na zaužívaných postupoch niečo rok 2020?
 • Lokálny trh práce vs. slovenský trh práce.
 • Pracovná sila zo zahraničia.
 • Automatizácia práce a autonómne sklady.
 • Ako promovať logistický park Senec na trhu ako značku?
futureton

03.2021

Konferencia Future of Slovakia (Slovakia 2030) – connection to EU Next Generation

 • 3 dňová konferencia.
 • Spolupráca s univerzitami / študentmi.
 • Vytvorenie študentských expertných skupín.
 • Cieľom je prepojiť názor študentov na to, kam a ako by malo Slovensko smerovať a napredovať s expertmi podnikateľského prostredia a navrhnúť tak čo najlepšie alternatívy ďalších krokov SR, s ohľadom na Plán obnovy a jeho 5 oblastí.
 • Výsledné návrhy expertných skupín budú predložené vládnym a verejným inštitúciám.

20.1.2021

Školenie pre členov klastra - Efektívna reč tela – Mikroexpresie

 • Lektor: Dušan Straňák – BALANCED HR
 • Školenie realizované formou webinára.
sav

Október 2020

Spolupráca so Slovenskou adakémiou vied (SAV)

 • Zástupca SAV sa zúčastní podľa potreby na mesačných stretnutiach s vedením Klastra.
 • Členovia klastra spolupracujú so SAV na podpore transferu technológií a inovácií.

2.12.2020

Webinár pre členov klastra otvorený aj pre malé a stredné podniky

 • Téma webinára: Vnútorné a vonkajšie hrozby pre podniky
 • Lektor: Martin Provazník – bnt attorneys-at-law

4.8.2022

SBIC sa zúčastnil Workshopu k Výzve na podporu klastrov

Zástupca SBIC sa zúčastnil na poradenskom workshope, ktorý usporiadala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR. V priebehu prezentácie sme získali informácie  k príprave žiadostí o dotáciu v rámci výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Viac na: https://www.zhttps://www.siea.sk/pozvanky/workshop-k-priprave-ziadosti-o-dotaciu-v-ramci-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-klastrovych-organizacii/acninaslovensku.sk

ZNS

Jún 2022

Projekt Zacninaslovensku

Projekt Začni na Slovensku podporuje ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny pri zakladaní živností, firiem či relokácií existujúcich firiem na Slovensko – krajinu dosiaľ neobjaveného potenciálu. Projekt Začni na Slovensku je spoločným projektom organizácií patriacich do SBIC, uskutočnený pod hlavičkou Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI.

Viac na: https://www.zacninaslovensku.sk

278852435_7724713964205668_3913819660049708786_n

máj 2022

BDO podporilo aj tohtoročný Futureton

Študenti boli vyzvaní, aby sa zapojili vypracovaním projektu v niektorej z troch oblastí – Vzdelávanie, Udržateľnosť či Spoločenské témy.

V priebehu záverečného eventu boli vyhlásení víťazovia jednotlivých kategórií, diskutovalo sa s nimi o ich projektoch a zástupcovia spoločností BDO, TPA, Pixel Federation a Nexterie zhodnotili priebeh tohto ročníka.


Máj 2022

Očami HR - cvmango

Nahliadnite do zákulisia spoločností. Podcast Očami HR sa venuje témam, ktoré inšpirujú HR profesionálov. Hostia moderátorky Jany Sliackej z cvmango diskutujú o HR technológiách, o nábore, talent manažmente, HR marketingu, firemnej kultúre či o strategickom HR.

Kategórie: Biznis Kariéra Manažment

Vypočuj si podcast na: Apple Podcasts, Spotify, RSS

ezgif-3-feaa1818a1

20.4.2022

Inovácia je v našej DNA

Na 21. apríl, ktorý je dňom osláv kreativity a inovácií #WCID (World Creativity and Innovation Day) je svet vyzvaný, aby prijal myšlienku, že inovácie sú nevyhnutné na využitie ekonomického potenciálu krajín. Inovácie a kreativita vložené do podnikania môžu poskytnúť nový impulz pre hospodársky rast. Môžu tiež dokonca poskytnúť riešenia niektorých najzásadnejších problémov, akými sú odstránenie chudoby a hladu.

Aj preto sa v BDO snažíme prostredníctvom inšpirácie, kreatívnych riešení a vytvorenia firemnej kultúry podnecujúcej otvorenosť mysle prinášať inovácie vo všetkom, čo robíme. Žijeme budúcnosťou a nazeráme na riešenia cez optiku nových trendov a nápadov. Jednoducho inovácia je v našej DNA.

Viac na: https://www.bdoslovakia.com/sk-sk/spravy/inovacia-je-v-nasej-dna

Dizajn bez názvu (4)

24.1.2022

BDO k téme Podnikanie a Blockchain

Globálna adopcia digitálnych mien zaznamenala za predchádzajúci rok takmer 900 % nárast využiteľnosti. Inovačné snahy podnikateľov u nás však často končia rozhodnutím o daňovej rezidencii v inej krajine. Potenciál slovenských podnikov by ale nemal zostať nevyužitý. Na trh preto vstupuje nový druh služieb. Viac o technológii si môžete prečítať tu.

MicrosoftTeams-image-(18)

Október 2021

Mesiac kybernetickej bezpečnosti

SBIC pravidelne informuje svojich členov a partnerov o možnostiach zapojiť sa do rôznych aktivít:

Rok 2020 bol rokom pandémie COVID-19, ale bohužiaľ bol tiež rokom zvýšených kybernetických útokov. Aj preto sa ústrednou témou mesiaca október stala v BDO kybernetická bezpečnosť s heslom: „Nájdite svoje mŕtve miesto“.

V priebehu mesiaca október niekoľko BDO centier excelentnosti organizovalo rôzne webináre, ktoré sa zaoberali rôznymi aspektmi kybernetickej bezpečnosti. Kompletný program je k dispozícii tu a všetky webináre boli otvorené pre kohokoľvek, koho zaujíma kybernetická bezpečnosť.

gunda_TA3

10.8.2021

Perspektíva vesmírnej ekonomiky

V ekonomickom bloku TA3 hovoril Peter Gunda, člen správnej rady SBIC a Managing Partner BDO:

Aké oblasti ekonomiky ovplyvní najviac a ktorý sektor má najväčší investičný potenciál?

 

„Snažíme sa pozerať ďaleko za horizont najbližších 5 rokov. Hľadáme nové perspektívy ekonomiky, či už je to blockchain alebo práve vesmírna ekonomika. Robotizácia a automatizácia služieb je našim MUST.“
Viac vám v zaujímavej diskusii ekonomického bloku TA3 povie Managing Partner v BDO, Peter Gunda na tomto odkaze.
siea

11.5.2021

Účasť na klastrovom dopoludní v SIEA - Nové impulzy pre klastrovú spoluprácu a internacionalizáciu

Kombinácia priameho rokovania v kombinácii s on-line prepojením.

Program rokovania:

 • Otvorenie a informácia z pracovnej skupiny pre klastre pri EK (Ing. Artur Bobovnický, CSc., SIEA)
 • Predstavenie Slovenského klastrového monitora (RNDr. Vladimír Borza, SIEA) a aktuálneho diania v rámci medzinárodného projektu ClusterFY (Mgr. Alexandra Vavrdová, SIEA)
 • Informácia k výzvam OPII-MH/DP/2020/9.5-28,  OPII-MH/DP/2020/10.3-29 (Odbor riadenia, podpory a metodiky MH SR)
 • Prestávka
 • Blok prezentácií  vyhradených pre jednotlivé klastre – Dobré príklady praxe z pandemického obdobia, výstupy a odporúčania.
 • Certifikácia klastrov predbežný plán na rok 2021 a úskalia bronzovej certifikácie (Ing. Renáta Magulová, RNDr. Katarína Ružičková, SIEA).
 • Diskusia
 • Záver

17.3.2021

Online stretnutie s predstaviteľom Slovenskej akadémie vied (SAV)

Pán Dr. Ing. František Simančík, (člen predsedníctva SAV) predstavil členom SBIC štruktúru, aktivity a oblasti záujmov na budúcu spoluprácu. SAV má 44 vedeckých ústavov, cca 3000 zamestnancov a ročný rozpočet 85 mil. €. SAV má záujem o transfer inovácií s komerčnou sférou a o prepojenie potrieb MSP s riešeniami odborníkov zo SAV.

download (4)

Ministerstvo hospodárstva SR - vzájomná dohoda o spolupráci

 • Aktívna propagácia služieb členov klastra.
 • Vytváranie nových kontaktov a obchodných príležitostí.
Blockwalks-154

od 2018

Konferencia Blockwalks - spolupráca na príprave nového ročníka

 • 2 úspešné ročníky 2018 a 2019.
 • Konferencia pod záštitou Úradu vlády SR a Európskej komisie, rozoberajúca využitie blockchainovej technológie vo verejnom sektore s cieľom formovať efektívnu verejnú správu.
siea

8.12.2020

Online stretnutie so zástupcami SIEA

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 • Naši členovia diskutovali o smerovaní klastra a ďalšom vývoji s pánom RNDr. Vladimírom Borzom – riaditeľom odboru programov a analýz, sekcie pre inovácie a medzinárodnú spoluprácu a s pani Ing. Renata Magulovou, projektovou manažérkou SIEA a odborníčkou pre Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu (ESCA).
BDO krypto

12.7.2022

Krypto-podnikanie naberá na sile

Počet podnikateľov, ktorým do predmetu činnosti vstupujú virtuálne meny sa rozrastá. Na Slovensku evidujeme viac ako 150 takýchto subjektov, ktorí zároveň čelia zložitej a často úplne absentujúcej regulácii zo strany štátu. Hoci globálna adaptácia technológie blockchain a digitálnych mien zaznamenala v uplynulom období viac ako 900 % nárast, slovenský trh stále v otázke kryptomien bojuje s nepriaznivým podnikateľským prostredím. BDO preto vstupuje na trh s novým druhom poradenských služieb.

Viac na: https://www.bdoslovakia.com/sk-sk/spravy/krypto-podnikanie-nabera-na-sile

 

Dizajn bez názvu (2)

8.6.2022

BDO je OPÄŤ ocenené ako Business Superbrand!

Aj tento rok sa verejnosť a odborná komisia zhodli na tom, že BDO jednoznačne patrí medzi elitné značky na Slovensku. Už druhý rok po sebe bola spoločnosť BDO – člen klastra – ocenená prémiovým odznakom Business Superbrads, ktorý je udelované nositeľom tohto ocenenia za špeciálne postavenie a vynikajúcu pozíciu na lokálnom trhu.

Pečať Superbrands je pridelená na základe niekoľko kolového prísneho výberového procesu, v rámci ktorého sa zohľadnujú fundamenty ako je dôvera verejnosti, inovácie, líderstvo na trhu, rozpoznateľnosť značky, kvalita, či budovanie brandu a výnimočná povesť medzi zákazníkmi.

Viac na: https://www.bdoslovakia.com/sk-sk/spravy/opat-business-superbrand!

SBIC_CERTIFIKAT (2)

25.5.2022

Národné hodnotenie klastrov

SBIC sa prihlásil do Národného hodnotenia klastrov.

V rámci posudzovania výkonnosti klastrov bol vyhodnotený ako „pokročilý klaster“. Hodnotenie zastrešila SIEA na základe poverenia Ministerstva hospodárstva SR.

Viac na: https://www.inovujme.sk/sk/aktuality


Nemecký zákon o dodávateľských reťazcoch a dodávky zo Slovenska do Nemecka

15.3.2022

Pozývame Vás na seminár na aktuálnu tému  „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“

Dátum: štvrtok 24. marec 2022  od 09:00-10:30 hod.

Miesto: Hotel Saffron, Radlinského 27, Bratislava

V roku 2021 bol prijatý zákon „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz“ a zvažuje sa i príprava obdobnej legislatívy na úrovni EÚ. Ľudské práva sa musia dodržiavať v celom dodávateľskom reťazci, a to aj v prípade, že dodávatelia sú v zahraničí. Povinnosť náležitej starostlivosti preto nepozná hranice jednotlivých štátov. Predpokladá sa, že nemecký zákon bude mať priamy vplyv na dodávateľov veľkých nemeckých podnikov. To sa netýka iba potravinárskeho alebo automobilového priemyslu, ale všetkých odvetví. Čo firmy čaká a ako sa na to majú pripraviť? To je téma seminára o nemeckom zákone o dodávateľských reťazcoch:

 • Ako ovplyvní nemecký zákon slovenských dodávateľov do Nemecka?
 • Čo budú nemeckí odberatelia preverovať?
 • Európske trendy

Lektor: JUDr. Martin Provazník, bpv BRAUN PARTNERS

S pozdravom

Magdaléna Forrová Coordinator/ Project Manager                                  Investment Support Association – ISA

csob copy

November 2021

Spolupráca so Slovenskou Technickou Univerzitou na projekte "Automatizácia procesov KYC (Know your client) a AML (Anti-money laundering)

Cieľom projektu je vytvorenie platformy pre zabezpečenie overenia identity v súlade s právnymi predpismi (KYC) a predchádzanie podvodom (AML), ktorá bude spĺňať  požiadavky regulátorov. Táto platforma zabezpečí bezpečné, jednoduché a rýchle overenie pravej identity užívateľa a posúdi dodržanie pravidiel povinnej osoby. Projektom prispeje k automatizácii procesu registrácie či overeniu digitálnej identity, ktorá môže byť využiteľná v rôznych odvetviach.

Do spolupráce a vývoja platformy bola zapojená skupina študentov STU. Garant BDO.

gunda_rtvs

8.9.2021

Rastúca vesmírna ekonomika

V RTVS sa k téme vyjadril Peter Gunda, člen správnej rady SBIC a Managing Partner BDO:

„V BDO sa snažíme mapovať perspektívne odvetvia, nazerať za horizont dnešných dní a hľadať kam by mohli naši klienti investovať.“
Investičné príležitosti vznikajú aj pre slovenské spoločnosti, ktoré vnímajú potenciál vesmírnej ekonomiky čoraz viac – kam by mali smerovať ich investície a aké sú hlavné trendy vesmírnej ekonomiky?

18.6.2021

Účasť zástupcu SBIC na stretnutí k príprave na certifikáciu na bronzový odznak excelencie, ktorý udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA)

Stretnutie sa uskutočnilo dňa 18. júna 2021 od 9:00 -12:00 hod. v sídle SIEA Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Program:

 1. Úvodná časť venovaná prehľadu prekážok a úskalí certifikácie,
 2. Výmena informácií medzi klastrami k problematike registrácie na platforme ECCP,
 3. Individuálne konzultácie progresu klastrov, ktoré sa uchádzajú o re-certifikáciu.

Apríl 2021

Webinár pre členov klastra otvorený aj pre malé a stredné podniky

 • Téma: Právne aspekty prenosu vedeckých a technologických informácií, poznatkov a spôsobov využívania práv na duševné vlastníctvo pre tretie strany.
 • Garant podujatia: bnt attorneys at law, s.r.o. – bnt je jednou z popredných medzinárodných spoločností obchodného práva v krajinách strednej a východnej Európy.

8.2.2021

Online webinár: Rethink Strategy

 • Lektor: Tibor Vincze
 • Prehodnotenie budúcnosti sa stalo jedným z pilierov strategického rozhodovania a to bez ohľadu na to v akej fáze sa spoločnosť nachádza, alebo aké kroky, resp. opatrenia spoločnosť podnikla v dôsledku COVID-19.​
University-of-Nicosia-Logo (1)

Univerzita Nikosie (Cyprus)

Nadviazanie spolupráce a hľadanie príležitostí pre spoločné projekty.

 • Významný kontakt Cyprus Blockchain Association pre členov klastra – Mr. Ioannis Menelaou, Chairman
 • Cyprus Blockchain Association sa stal podporovateľom a partnerom konferencie Blockwalks
csob copy

Spolupráca so Slovenskou technologicku univerzitou (STU)

 • Práca na projekte ktorého cieľom je vytvorenie platformy pre zavádzanie inovácií do priemyselnej praxe.
 • Vytváranie kontaktov medzi podnikateľskými subjektami a STU.
 • Podpora transferu inovácií.

16.12.2020

Školenie pre členov klastra - Moderné metódy vedenia a riadenia podriadených I

 • Lektor: Dušan Straňák – BALANCED HR
 • Školenie realizovné formou webinára.

SME Booster and Innovations Cluster