Spolupráca so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (STU)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) a SME Booster and Innovations Cluster (SBIC) vyjadrili svoj záujem spolupracovať v rámci podpory spoločných projektov, zameraných na inovatívne služby, ako aj na transfer technológií do komerčnej sféry, predovšetkým priemyselnej výroby MSP. Cieľom spolupráce...

Continue reading →

Prezident AZZZ SR vyjadril podporu pre SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER

ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY TOMÁŠ MALATINSKÝ PREZIDENT Vážený pán predseda, s potešením som prijal informáciu o založení združenia SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER so sídlom v Banskej Bystrici. Ako prezident najväčšej zamestnávateľskej organizácie na Slovensku vítam každú zmysluplnú snahu zameranú...

Continue reading →

Primátor mesta Banská Bystrica vyjadril podporu  SME BOOSTER & INNOVATIONS CLUSTER

Vážený pán predseda združenia, som rád, že v Banskej Bystrici vzniklo záujmové združenie, ktoré má potenciál a víziu stať sa integrátorom firiem, vzdelávacích a výskumných inštitúcií a ďalších zainteresovaných strán, ktorých aktivity podporujú rozvoj priemyslu a podnikania pre udržateľný rozvoj...

Continue reading →