Spolupráca zo Slovenskou akadémiou vied

Slovenská akadémia vied (SAV), ako člen SAEI a SME Booster and Innovations Cluster (SBIC) vyjadrili svoj záujem spolupracovať v rámci podpory spoločných projektov, zameraných na inovatívne služby, ako aj na transfer technológií do komerčnej sféry. SAV a SBIC spolupráca   

Continue reading →