Členovia klastra

saei_logo copy

Slovenská asociácia exportérov a importérov SAEI

Cintorínska 7, 811 08 Bratislava

Nezisková organizácia podporujúca malé a stredné podniky, ale aj väčšie spoločnosti v podnikaní, internacionalizácii a investíciách v regióne.

bdo_logo

BDO, spol. s r. o.

Pribinova 10, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09

Poradenské služby v oblasti podnikania.

bpv_logo

bpv Braun Partners s.r.o., o.z.

Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava

Poradenské služby v oblasti podnikania.


arrs_logo

ARRS FORWARDING, s.r.o.

Švermova 51, Banská Bystrica 974 01

Doprava a logistika.

balanced-hr-logo

BALANCED HR s.r.o.

Mlynské nivy 48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

HR consulting, executive search, tréningy a vzdelávanie.

cvmango_logo

cvmango s. r. o.

Legionárska 7158/5, Trenčín 911 01

Portálové riešenie na zdieľanie preverených kandidátov.Advokátska kancelária Provazník s.r.o.

Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Právne poradenstvo pre podnikanie.

eos_logo

EOS Innovazioni, a. s.,

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

EU fondy, verejné zdroje, dotačné mechanizmy.

tendersolution_logo

E-VO, s. r. o.

Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava

Verejné obstarávanie.


cloudit_logo

Cloud-IT s. r. o.

Jozefská 7, 811 06 Bratislava

Softwarové riešenie pre personalistov.

b&

Bactor & Wirney, s.r.o.

Grösslingová 35, 811 09 Bratislava

Reklama, grafika, online marketing.

isecure_logo

i-Secure, s. r. o.

Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava

GDPR, kybernetická bezpečnosť, dohľad nad bezpečnosťou.


bsc_logo

BSC Line, s.r.o.

Murgašova 880/8 018 41 Dubnica nad Váhom

Infraštruktúrne riešenia IKT, bezpečnosť,  IKT outsourcing.

csob

Československá obchodná banka, a. s.

Žižkova 11, 811 02 Bratislava

koanta

KOANTA GROUP, s.r.o.

Ruttkaya Nedeckého 12, 974 01 Banská Bystrica

Spolupráca s výskumnými a vedeckými inštitúciami

Podpora vyjadrená SBIC

SME Booster and Innovations Cluster