SME Booster and Innovations Cluster (SBIC) poskytuje svojim členom široké portfólio služieb:

1

Zastupovanie záujmov členov klastra

1 copy

Priame konzultačné a poradenské služby

raketa copy

Organizovanie seminárov a školení

1 copy 4

Organizovanie obchodných misií

1 copy 2

Podpora intenzívnych interakcií medzi členmi, výmena poznatkov a odborných znalostí

raketa copy 2

Prispievanie k transferu technológií, vytváranie sietí a šírenie informácií s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť členov

raketa copy 3

Pomoc v prístupe ku verejnej podpore (regionálne / národné programy, inovačné poukazy,...)

raketa

Propagácia inovačných aktivít (marketing / zviditeľnenie)

1 copy 3

Uľahčenie spolupráce medzi členmi

1 copy 6

Podpora a služby pri zavádzaní inovácií a zvyšovaní konkurencieschopnosti členov klastra

SME Booster and Innovations Cluster