Vedenie klastra

foto1-blackwhite

Ernest Rakonczay

Predseda správnej rady

Ernest je zakladajúcim členom a predsedom Slovenskej asociácie exportérov a importérov SAEI. Poskytuje služby rozvoja podnikania, hlavne pre zahraničné malé a stredné firmy prichádzajúce na slovenský a európsky trh. Je externým konzultantom  Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, vykonávaného Slovak Business Agency.

Vzdelanie: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Mgr. PhDr.), Nottingham Trent University, UK (MBA)

linkedin
Gunda_small-blackwhite

Peter Gunda

Člen správnej rady

Peter je Managing Partner BDO Slovenská republika primárne zodpovedným za celkové riadenie a kvalitu projektov.

Vzdelanie: Business administration, City University in Bellevue-WA, USA

Email: gunda@sbic.sk

linkedin
bnt Martin Provazník

Martin Provazník

Člen správnej rady

Martin je pridružený partner v bnt attorneys-at-CEE, jednej z popredných medzinárodných kancelárií pre obchodné právo v strednej a východnej Európe.

Vzdelanie: Trnavská Univerzita, Trnava (Mgr., JUDr.)

linkedin

Martin Marek

Manažér

Email: marek@sbic.sk

Ivana Bernáth

Asistent

SME Booster and Innovations Cluster